Cuộc đời có rất nhiều những cánh cửa, trước mỗi sự lựa chọn em có quyền sợ hãi. F.E.A.R là nỗi sợ, nhưng lựa chọn Forget Everything And Run hay Face Everything And Rise, quyết định là nằm ở em.

Nộp đơn đăng ký