Những thành viên nổi bật

Anh Nguyễn Minh Quý

Chủ tịch HĐQT & Giám đốc điều hành
Công ty Cổ phần Tập đoàn
Truyền thông và Công nghệ Nova Ads

Anh Lưu Văn Quảng

Giám đốc
Công ty Cổ phần
VEESANO

Chị Phạm Lê Nguyên

Sáng lập
Kenh14.vn và 5desire…

Chị Nguyễn Mai Phương

Giám đốc thương hiệu trẻ nhất của Tập đoàn quốc tế Unilever tại khu vực Đông Nam Á

Anh Tô Thái Hùng

Travel blogger

Chị Nguyễn Phương Hà

Beauty blogger

Chị Vũ Ngân Hà

Hoa khôi ĐH Ngoại Thương
năm 2018